İzmir,
Manisa,
Aydın,
Uşak,
Balıkesir,
Denizli,
Kütahya

Üniversite OSGB
Güvenilir, İşbilen, Ekonomik
Peyzaj Mimarlığına Özel OSGB
Mimar ve Mühendis uzmanlarımızla
7/24 hizmet vermekteyiz.
0542 291 34 01
Peyzaj nedir?

Peyzaj; Fransızca bir kelime olan (Paysage) kelimesinden meydana gelmiştir. Anlamı manzara, görünüm anlamına gelmektedir.
İngilizce'de (Landscape) doğa, arazi anlamına gelen 'land' ve 'scape' takısı ile arazi düzenlemesi anlamına gelmektedir.
Almanca'da karşılığı (Landschaft) arazi düzenlemesi anlamına gelmektedir.
Peyzaj; Bir noktadan bakıldığında görüş çerçevesi içerisine girebilen doğal ve kültürel varlıkların bir arada meydana getirdikleri görünüştür. (Manzara) Doğal ve kültürel değerlerin toplamıdır. Bir alanın veya bir bölgenin toplam topoğrafik sistemidir.

Peyzaj mimarlığı nedir?

Peyzaj mimarlığı, doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde ele alan, mekan ve yaşam ortamı oluşturan, biyoçeşitliliği destekleyen arazi planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması, onarılması ve denetlenmesi konularını kapsayan eğitim, araştırmalar yapan ve ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik adına ekolojik öncelikli projeler üretilmesini sağlayan bir planlama ve tasarım dalıdır.
Veya bir başka tanımla; Peyzaj mimarlığı, ekoloji, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen, insan ve fiziksel çevresini, doğal ve kültürel kaynakları, koruma ve yönetme temelinde uzlaştırıcı, sanatı, bilimi, mühendisliği ve teknolojiyi kombine eden alan planlaması, tasarımı ve yönetimi ile uğraşan meslek disiplinidir.

Peyzaj mimarlığında işgüvenliği önlemleri

Peyzaj nace kodları:
71.11.04; Az tehlikeli, Peyzaj mimarisi faaliyetleri ve peyzaj konusunda mimari danışmanlık faaliyetleri
81.30.90; Az Tehlikeli; Diğer çevre düzenlemesi ve bakımı ile peyzaj projelerinin uygulanması faaliyetleri (park, bahçe ve yeşil alanların dikimi, bakım ve onanını)
Peyzajla ilgili çalışmalar başlamadan çalışanların eğitimi, sağlık raporu ve risk analizi, acil eylem planlarının yapılması "peyzaj mimari faaliyetlerde iş güvenliği" süreçleridir.

Peyzaj mimarisine özel OSGB var mı?

İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Uşak, Afyon, Kütahya bölgelerinde peyzaj mimari çalışmalarına özel hizmet veren OSGB Üniversite OSGB'dir. Uzman mimar ve mühendis kadrosuyla peyzaja yönelik iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermektedir.
0542 291 34 01 (7/24 açıktır)

Futbol sahası çimlendirme

Futbol başta olmak üzere sportif faaliyetlerde çim kullanımı, sakatlanmalara karşı en etkili zemin olduğu gözlemlenmiştir. Doğal çim kullanıla geldiği gibi, hibrit çimler (doğal + sentetik) de vardır.
Doğal çimler buğdaygiler ailesindendir. Standartlara uygun ve en üst düzey yararlanım için düzenli kesilmeli ve bakımının yapılması önemlidir.
Düzgün bir oyun alanı için tohum kalitesi doğru seçilmeli, tohum yüksek kalite olmalı, ekimi doğru derinlikte olmalı, gübreleme, ilaç kullanımı, tuz oranı, sulama şekli ve diğer hususlar bilimsel kriterlere göre deneyimli mühendislerce projelendirilmeli ve deneyimli firmalara yaptırılmalıdır.

Futbol sahası çimlendirme firmaları

Profesyonel futbol sahası çimlendirme firması; FBK Yapı olarak çok sayıda stadta hizmet vermiş ve vermektedir.
Referansları vd bilgileri için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

peyzaj mimarlığı firmalarına özel OSGB peyzaj mimarlığı firmalarına özel OSGB peyzaj mimarlığı firmalarına özel OSGB, çimlendirme firmaları, çimlendirme dekorasyon işlerine özel OSGB, Manisada peyzaj OSGB, İzmirde Peyzaj Mimari OSGB, Aydında peyzaj mimari OSGB, Uşakta Peyzaj Mimari OSGB