İzmir,
Manisa,
Aydın,
Uşak,
Balıkesir,
Denizli,
Kütahya

Üniversite OSGB
Güvenilir, İşbilen, Ekonomik
İnşaata Özel OSGB
Mimar ve Mühendis uzmanlarımızla
7/24 hizmet vermekteyiz.
0542 291 34 01

YÜKSEKTE ÇALIŞMA | Riskler | Koruyucu Önlemler | Hukuk-Talimatlar
 • Yükseklik nedir? | Yüksekte çalışma tanımı | Yüksekte güvenli çalışma
 • Yüksekte çalışma eğitimi
 • Yüksekte çalışma eğitimi konuları
 • Manisa'da yüksekte çalışma eğitimi
 • İzmir'de yüksekte çalışma eğitimi
 • Aydın'da yüksekte çalışma eğitimi
 • Uşak'ta yüksekte çalışma eğitimi
 • Balıkesir'de yüksekte çalışma eğitimi
 • Denizli'de yüksekte çalışma eğitimi
 • Kütahya'da yüksekte çalışma eğitimi
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi

  Yüksekte çalışma eğitimi; 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerde adım atarak çıkılamayacak yükseklikten daha yukarıda çalışanlar, yüksekte çalışma eğitimi almadan çalışmaya başlayamayacaklarını öngörür. Yüksekte çalışma için iş sağlığı güvenliği önlemlerinin tam alınmış olması ve çalışanın KKD kullanması da şart koşulmuştur. Daha da önemlisi Ek-2 sağlık raporunda hekim tarafından yüksekte çalışmaya engel hali yoktur beyanı şarttır.

  Yüksekte çalışma eğitimi almadan sahaya girilirse ne olur?

  Yüksekte çalışma eğitimi çalışmaya başlamadan önce alınmalıdır. 6331 sayılı yasa kural ihlallerinde işveren başta olmak üzere tüm statüdekilerin iş sağlığı ve güvenliğinden farklı oranlarda da olsa mesul olduğunu dikte ediyor.

  Yüksekte çalışma eğitimi almadan çalışma sahasına işçinin çıkmasına izin veren işveren, bir kaza anında asli kusurulu sayılarak, hürriyeti bağlayıcı cezai yaptırımlara maruz kalabileceği gibi, rücu ve tazminat gibi maddi yaptırımlarla da karşılaşabilir.

  Yüksekte çalışma eğitimi almadan çalışmaya başlayan işçinin hiç kusuru yok mu? Evet, iş sağlığı güvenliğinden herkes sorumludur. İşçiler de yan kusurlu olarak maddi ve hürriyeti bağlayıcı cezalara maruz kalabilirler.

  peyzaj mimarlığı firmalarına özel OSGB peyzaj mimarlığı firmalarına özel OSGB peyzaj mimarlığı firmalarına özel OSGB, çimlendirme firmaları, çimlendirme dekorasyon işlerine özel OSGB, Manisada peyzaj OSGB, İzmirde Peyzaj Mimari OSGB, Aydında peyzaj mimari OSGB, Uşakta Peyzaj Mimari OSGB